Kinderoefentherapie

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.
Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens de gymles of het buitenspelen, maar ook aan moeite hebben met kleuren en schrijven. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop!

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Voor vragen kunt u terecht bij Mery Hageman, kinderoefentherapeut basisschool Wereldwijzer. Bekijkt u ook eens de website https://www.oefentherapiekindvolwassen.nl/