Vreedzame school

Sinds het schooljaar 2008/2009 hebben we binnen de hele school een vaste aanpak op het gebied van normen en waarden, omgaan met elkaar en goed burgerschap. We hebben gekozen voor de aanpak van 'De Vreedzame School'.
De belangrijkste uitgangspunten van deze aanpak zijn:
 • schoolafspraken met betrekking tot de veiligheid van kinderen;
 • wekelijks besteden we rond vaste thema's aandacht aan alle aspecten van omgaan met elkaar;
 • de aanpak resulteert in vaardigheden voor alle kinderen om tot een positief omgangsklimaat in en  buiten de school te komen;
 • we betrekken de ouders bij de uitvoering, zodat de aanpak ook thuis zijn vruchten af kan werpen.
 • sinds het schooljaar 2010-2011 werken we met leerling-mediatoren.

Naast De Vreedzame School heeft het onderwijs op Wereldwijzer de volgende uitgangspunten:
 • we bieden onderwijs aan kinderen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid; de belangrijkste behoefte om tot leren te komen;
 • we geven onderwijs aan kinderen in een rustige, structuurvolle omgeving, met uitnodigende leermiddelen en een leerkracht die weet wat uw kind nodig heeft;
 • we schenken nadrukkelijk aandacht aan de omgang van kinderen met elkaar;
 • we besteden veel aandacht aan de vaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen; deze vakken bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden van kinderen in het voortgezet onderwijs;
 • om balans te brengen in de ontwikkeling van de kinderen, schenken we ook aandacht aan de expressieve, motorische en creatieve vaardigheden;
 • we toetsen de vaardigheden van de kinderen regelmatig om goed op de hoogte te blijven van de (leer)ontwikkeling van uw kind. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen direct extra aandacht;
 • in en buiten de school hebben we een aantal vaste 'leefregels' en afspraken (onze kapstokregels) waaraan alle kinderen, leerkrachten en ouders van Wereldwijzer zich moeten houden.