Medezeggenschapsraad

Zoals op alle scholen het geval is, is er uiteraard ook op Wereldwijzer een Medezeggenschapsraad (afgekort: MR). De MR heeft een belangrijke functie binnen de school. Om een idee te geven wat de rol van de MR is, wordt er op deze pagina wat tekst en uitleg gegeven.
De schooldirecteur en het bovenschools management (voor ons de stichting LiemersNovum) zijn voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen voordat iets ingevoerd mag worden. Dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De MR gebruikt het reglement voor de medezeggenschapsraad zoals dat door het schoolbestuur is vastgesteld. De raad heeft een aantal bijzondere bevoegdheden, maar de voornaamste taak is het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR houdt zich bezig met alle beleidszaken op zowel organisatorisch als onderwijskundig terrein, die o.a. concreet naar voren komen in het formatieplan, het schoolplan en de schoolgids. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangegeven in het Wijsneusje.

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting:

 
Leden                                       Maickel Schmidt (vader van Noor, Ize en Sam)
                                                 Margriet Sanders (moeder van Leon)
Personeelsgeleding                 Manon de Waard
                                                Janneke Altena                                           


Voor informatie of vragen kunt u ons mailen via mr.wereldwijzer@liemersnovum.nl of via het contactformulier