Oudervereniging

De oudervereniging op Wereldwijzer helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten.
Het mag voor iedereen duidelijk zijn, dat de inbreng van ouders op prijs wordt gesteld. Sterker nog, hun inzet is vaak van onschatbare waarde. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en kunnen door ouders en teamleden bezocht worden. In het najaar houdt de oudervereniging haar algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering ontvangt u twee weken van te voren de agenda en de vergaderstukken.

De oudervereniging organiseert en financiert jaarlijks, in samenwerking met het team, o.a. de volgende activiteiten:
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering (Kerstmaaltijd)
  • Carnaval
  • Paasbrunch
  • Schoolfeestdag
  • Koningsspelen
Om het jaar gaan alle groepen op schoolreis!

LEDEN OUDERVERENIGING
Voorzitter                                         Marieke Reijmer
Penningmeester                               Jundy Menke
Secretaris/ notulist                         Sandra van de Hout
Leden                                                Kelly Geerdink                                
                                                        Veronique Mulder
                                                        Maickel Schmidt
                                                        Wendy Teunissen
                                                        Katja Klop
                                                        Anja Polman
Teamvertegenwoordiger                 Ronald Staring