Ons onderwijs

Als onderwijskundig uitgangspunt van onze school hebben we gekozen voor eigenaarschap.

We achten leerlingen in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen onderwijsproces aan de hand van zelf opgestelde doelen, passend bij het niveau van de leerling en voortkomend vanuit intrinsieke motivatie. Deze intrinsieke motivatie draagt vervolgens weer bij aan de uitvoering en de ontwikkeling van eigenaarschap.

De uitvoering van eigenaarschap sluit aan bij wat nodig is in de maatschappij. Binnen het onderwijs relateren we deze aan de 21e eeuwse vaardigheden.

Het werken aan eigenaarschap moet leiden tot individuele opbrengsten, waarbij leerlingen kunnen groeien binnen de eigen mogelijkheden met behulp van leerstof dat wordt aangeboden op eigen niveau.