Home

Wereldwijzer is een openbare basisschool. We stellen onze deuren open voor alle kinderen, zonder onderscheid in geloof, levensbeschouwing of afkomst. Begrip voor en acceptatie van verschillen en overeenkomsten in onze samenleving vinden wij heel belangrijk. Hierdoor hebben we een grote verscheidenheid aan kinderen, ouders en leerkrachten op onze school.
Wereldwijzer is in principe toegankelijk voor alle "wereldkinderen". Wereldwijzer maakt uw kind letterlijk 'een wereld wijzer'.
Wereldwijzer bevindt zich aan de Goudenregenstraat 1, centraal in het centrum van Duiven. We beschikken over ruime groepslokalen, een praktisch speellokaal voor groep 1/2/3. En we hebben een grote gemeenschapsruimte, die we niet zonder reden 'de Kuil' noemen. In het midden van het gebouw bevindt zich een gezellige patio. In de school is veel extra gangruimte, waar we o.a. onze computers hebben geplaatst.

Ouders kiezen voor Wereldwijzer vanwege de kleinschaligheid. Het contact tussen leraren, leerlingen onderling en ouders is laagdrempelig. Er heerst een grote ouderbetrokkenheid. Samen werken we aan een gezellige en open leeromgeving! 
 
Wereldwijzer telt op dit moment zo'n 80 kinderen. Het team van Wereldwijzer bestaat uit fulltime en parttime leerkrachten, een intern begeleider, een administratieve kracht, een conciërge en een directeur.

Wilt u meer weten over ons school? Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek.

Frank de Bruin, directeur van Wereldwijzer te Duiven

 
'n kind 'n kind is zoveel meer dan 'n aanstaande dame of 'n aanstaande heer wie niet in het kind het wonder ziet die snapt het hele liedje niet